Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Бібліографічний опис Жиайло Г. І. Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Єремян Олена Михайлівна – Київ, 2005. – Читати далі …

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Бібліографічний опис Білокінь Г. М. Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Білокінь Ганна Миколаївна – Київ, 2005. – 20 Читати далі …

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Бібліографічний опис Снігурська Л. П. Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Снігурська Людмила Петрівна – Київ, 2004. – 20 Читати далі …

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Бібліографічний опис Ретюнських О. Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ретюнських Олена Борисівна – Харків, 2004. – 19 Читати далі …

Облікова політика в системі управління банком

Облікова політика в системі управління банком

Бібліографічний опис Міщенко С. М. Облікова політика в системі управління банком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Міщенко Світлана Миколаївна – Київ, 2004. – 21 с. Анотація Читати далі …

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Бібліографічний опис Вовченко О. Л. Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Вовченко Олександр Леонідович – Київ, 2004. – 18 с. Читати далі …

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Бібліографічний опис Семеничнко Ю. К. Аналіз ефективності кредитних операцій банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Семениченко Юлія Костянтинівна – Київ, 2003. – 19 с. Анотація Дисертацію Читати далі …

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Бібліографічний опис Левченко О. М. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левченко Олександра Мартинівна – Київ, 2003. – 17 с. Анотація Читати далі …

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Бібліографічний опис Крішталь Т. Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крішталь Тетяна Едуардівна – Київ, 2003. – 17 с. Анотація Дисертація Читати далі …

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Бібліографічний опис Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Примостка Людмила Олександрівна – Київ, 2002. – 33 с. Анотація Читати далі …