Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Снігурська Л. П. Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Снігурська Людмила Петрівна – Читати далі …

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Ретюнських О. Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ретюнських Олена Борисівна – Читати далі …

Облікова політика в системі управління банком

Облікова політика в системі управління банком

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Міщенко С. М. Облікова політика в системі управління банком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Міщенко Світлана Миколаївна – Київ, 2004. Читати далі …

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Вовченко О. Л. Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Вовченко Олександр Леонідович – Київ, Читати далі …

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Семеничнко Ю. К. Аналіз ефективності кредитних операцій банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Семениченко Юлія Костянтинівна – Київ, 2003. – Читати далі …

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Левченко О. М. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левченко Олександра Мартинівна – Київ, 2003. Читати далі …

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Крішталь Т. Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крішталь Тетяна Едуардівна – Київ, 2003. – Читати далі …

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Примостка Людмила Олександрівна – Київ, 2002. Читати далі …

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Некрасова Л. І. Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Некрасова Наталія Ігорівна – Читати далі …

Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках

Облік і аналіз валютних операцій в банках

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Максименко А. В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Максименко Анна Вікторівна – Читати далі …