Облікова політика в системі управління банком

Облікова політика в системі управління банком

Бібліографічний опис Міщенко С. М. Облікова політика в системі управління банком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Міщенко Світлана Миколаївна – Київ, 2004. – 21 с. Анотація Читати далі …