Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві

Облік і контроль виробничих витрат

Бібліографічний опис Головченко О. О. Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Головченко Олександр Олександрович – Львів, 2004. – 20 Читати далі …