Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Бібліографічний опис Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левицька Світлана Олексіївна – Київ, 2005. – 28 с. Читати далі …