Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Урбан Н. М. Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Урбан Наталія Михайлівна Читати далі …