Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

Бібліографічний опис Колеснікова О. М. Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Колеснікова Олена Миколаївна – Київ, 2005. – 18 Читати далі …

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування

Бібліографічний опис Годованець О. В. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Годованець Олександр Віталійович – Тернопіль, 2005. – 20 Читати далі …

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах

Бібліографічний опис Братчук Л. М. Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Братчук Людмила Михайлівна – Київ, 2005. – 21 с. Анотація Читати далі …

Облік оперативної оренди в сільському господарстві України

Облік оперативної оренди в сільському господарстві

Бібліографічний опис Кондрюк Л. В. Облік оперативної оренди в сільському господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кондрюк Леся Василівна – Київ, 2004. – 23 с. Читати далі …

Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку

Облік і контроль лізингових процесів

Бібліографічний опис Бондар Т. А. Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бондар Тетяна Анатоліївна – Київ, 2004. Читати далі …

Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Бібліографічний опис Лайчук С. М. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лайчук Світлана Михайлівна – Київ, 2002. – 20 Читати далі …