Облік оперативної оренди в сільському господарстві України

Облік оперативної оренди в сільському господарстві

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Кондрюк Л. В. Облік оперативної оренди в сільському господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кондрюк Леся Василівна – Київ, Читати далі …

Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку

Облік і контроль лізингових процесів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Бондар Т. А. Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бондар Тетяна Читати далі …

Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Лайчук С. М. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лайчук Світлана Михайлівна – Читати далі …