Рядок 2650 “Дивіденди на одну просту акцію”

Рядок 2650 "Дивіденди на одну просту акцію"

Рядок 2650 “Дивіденди на одну просту акцію” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2650 “Дивіденди на одну просту акцію” звіту про фінансові результати призначений для відображення показника, що розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими Читати далі …

Рядок 2615 “Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію”

Рядок 2615 "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію"

Рядок 2615 “Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2615 “Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію” звіту про фінансові результати призначений для відображення показника, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) Читати далі …

Рядок 2610 “Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію”

Рядок 2610 "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію"

Рядок 2610 “Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2610 “Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію” звіту про фінансові результати призначений для відображення показника, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) Читати далі …

Рядок 2605 “Скоригована середньорічна кількість простих акцій”

Рядок 2605 "Скоригована середньорічна кількість простих акцій"

Рядок 2605 “Скоригована середньорічна кількість простих акцій” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2605 “Скоригована середньорічна кількість простих акцій” звіту про фінансові результати призначений для відображення середньорічної кількості простих акцій в обігу, скоригованої на середньорічну кількість потенційних простих акцій. Рядок Читати далі …

Рядок 2600 “Середньорічна кількість простих акцій”

Рядок 2600 "Середньорічна кількість простих акцій"

Рядок 2600 “Середньорічна кількість простих акцій” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2600 “Середньорічна кількість простих акцій” звіту про фінансові результати призначений для відображення середньозваженої кількості простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. Рядок 2600 “Середньорічна кількість простих Читати далі …

Рядок 2550 “Разом”

Рядок 2550 "Разом"

Рядок 2550 “Разом” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2550 “Разом” звіту про фінансові результати призначений для відображення підсумку розділу IIІ «Елементи операційних витрат». Рядок 2550 “Разом” звіту про фінансові результати: заповнення Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти Форма і Читати далі …

Рядок 2520 “Інші операційні витрати”

Рядок 2520 "Інші операційні витрати"

Рядок 2520 “Інші операційні витрати” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2520 “Інші операційні витрати” звіту про фінансові результати призначений для відображення суми інших операційних витрат, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням інших операційних Читати далі …

Рядок 2515 “Амортизація”

Рядок 2515 "Амортизація"

Рядок 2515 “Амортизація” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2515 “Амортизація” звіту про фінансові результати призначений для відображення сум нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, за вирахуванням сум амортизації, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), Читати далі …

Рядок 2510 “Відрахування на соціальні заходи”

Рядок 2510 "Відрахування на соціальні заходи"

Рядок 2510 “Відрахування на соціальні заходи” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2510 “Відрахування на соціальні заходи” звіту про фінансові результати призначений для відображення суми відрахувань на соціальні заходи, якої зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за Читати далі …

Рядок 2505 “Витрати на оплату праці”

Рядок 2505 "Витрати на оплату праці"

Рядок 2505 “Витрати на оплату праці” звіту про фінансові результати: призначення Рядок 2505 “Витрати на оплату праці” звіту про фінансові результати призначений для відображення суми витрат на оплату праці, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за Читати далі …