Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики

Бібліографічний опис Наумчук О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Наумчук Ольга Анатоліївна – Львів, 2005. – 20 Читати далі …