Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній

Бібліографічний опис Лозовицький С. П. Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лозовицький Сергій Павлович – Львів, 2004. – Читати далі …