Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні

Облік і аудит запасів

Бібліографічний опис Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд. Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Аль Фасфус Фуад Сулейман Читати далі …