Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості

Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств

Бібліографічний опис Стефаненко М. М. Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Стефаненко Маргарита Миколаївна – Харків, 2002. – 17 Читати далі …

Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)

Облік і контроль непрямих витрат

Бібліографічний опис Давидов Ю. Г. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Давидов Юрій Григорович – Київ, Читати далі …