Всі публікації

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …

Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики

Бібліографічний опис Наумчук О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Наумчук Ольга Анатоліївна – Львів, 2005. – 20 Читати далі …

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація

Бібліографічний опис Миронюк О. В. Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Миронюк Одарка Василівна – Тернопіль, 2005. – 19 Читати далі …

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Бібліографічний опис Людвенко Д. В. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Людвенко Дмитро Віталійович – Київ, 2005. – 21 с. Анотація Читати далі …

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства

Бібліографічний опис Лукашова О. А. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лукашова Оксана Анатоліївна – Луганськ, 2005. – 17 Читати далі …

Аналітичне забезпечення управлінських рішень

Аналітичне забезпечення управлінських рішень

Бібліографічний опис Ліхтер Т. М. Аналітичне забезпечення управлінських рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ліхтер Тетяна Миколаївна – Київ, 2005. – 17 с. Анотація Дисертація присвячена Читати далі …

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Бібліографічний опис Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левицька Світлана Олексіївна – Київ, 2005. – 28 с. Читати далі …

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства

Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства

Бібліографічний опис Кошевецька Г. С. Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кошевецька Ганна Станіславівна – Київ, 2005. – 21 Читати далі …

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин

Бібліографічний опис Коцкулич Т. Я. Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коцкулич Тетяна Ярославівна – Київ, 2005. – 20 Читати далі …