Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України)

Облік та аналіз витрат на виробництво

Бібліографічний опис Кірданов М. Г. Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кірданов Михайло Григорович – Читати далі …