Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики

Бібліографічний опис Наумчук О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Наумчук Ольга Анатоліївна – Львів, 2005. – 20 Читати далі …

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві

Облік реальних інвестицій у сільському господарстві

Бібліографічний опис Кір’ян С. М. Облік реальних інвестицій у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кір’ян Світлана Михайлівна – Київ, 2005. – 23 с. Анотація Читати далі …

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Бібліографічний опис Городянська Л. В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Городянська Лариса Володимирівна – Київ, 2005. – 19 с. Читати далі …

Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості)

Облік і аудит інвестиційної діяльності

Бібліографічний опис Гончаренко О. О. Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гончаренко Олена Олексіївна – Київ, 2005. Читати далі …

Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)

Облік і аудит інвестицій

Бібліографічний опис Бойко Р. В. Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бойко Руслан Володимирович – Читати далі …

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Бібліографічний опис Янчев А. В. Облік та аналіз відтворення основних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Янчев Андрій Володимирович – Луганськ, 2004. – 18 с. Анотація Читати далі …

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння

Бібліографічний опис Сенів Б. Г. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сенів Богдан Григорович – Тернопіль, 2004. Читати далі …

Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Бібліографічний опис Остапчук Т. П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Остапчук Тетяна Петрівна – Тернопіль, 2004. – Читати далі …

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу)

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення

Бібліографічний опис Леонова Л. О. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Леонова Лілія Олександрівна – Читати далі …

Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області)

Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів

Бібліографічний опис Кириченко В. В. Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кириченко Читати далі …