Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року”

Рядок 3415 "Залишок коштів на кінець року"

Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення залишку грошових коштів на кінець року, наведеного у балансі. Рядок 3415 “Залишок Читати далі …

Рядок 3410 “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів”

Рядок 3410 "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів"

Рядок 3410 “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3410 “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення суми збільшення або зменшення залишку грошових коштів у Читати далі …

Рядок 3405 “Залишок коштів на початок року”

Рядок 3405 "Залишок коштів на початок року"

Рядок 3405 “Залишок коштів на початок року” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3405 “Залишок коштів на початок року” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення залишку грошових коштів на початок року, наведеного у балансі. Рядок 3405 “Залишок Читати далі …

Рядок 3400 “Чистий рух грошових коштів за звітний період”

Рядок 3400 "Чистий рух грошових коштів за звітний період"

Рядок 3400 “Чистий рух грошових коштів за звітний період” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3400 “Чистий рух грошових коштів за звітний період” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення суми різниць між сумою грошових надходжень та видатків, Читати далі …

Рядок 3395 “Чистий рух коштів від фінансової діяльності”

Рядок 3395 "Чистий рух коштів від фінансової діяльності"

Рядок 3395 “Чистий рух коштів від фінансової діяльності” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3395 “Чистий рух коштів від фінансової діяльності” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення результату руху коштів від фінансової діяльності. Рядок 3395 “Чистий рух Читати далі …

Рядок 3390 “Інші платежі”

Рядок 3390 "Інші платежі"

Рядок 3390 “Інші платежі” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3390 “Інші платежі” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення платежів, для яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх Читати далі …

Рядок 3375 “Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах”

Рядок 3375 "Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах"

Рядок 3375 “Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3375 “Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення виплат грошових коштів неконтрольованим часткам в Читати далі …

Рядок 3370 “Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві”

Рядок 3370 "Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві"

Рядок 3370 “Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3370 “Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення виплат грошових коштів на придбання додаткової частки в Читати далі …

Рядок 3365 “Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди”

Рядок 3365 "Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди"

Рядок 3365 “Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3365 “Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення сум сплаченої заборгованості з фінансової оренди. Рядок додатковий, Читати далі …

Рядок 3360 “Витрачання на сплату відсотків”

Рядок 3360 "Витрачання на сплату відсотків"

Рядок 3360 “Витрачання на сплату відсотків” звіту про рух грошових коштів: призначення Рядок 3360 “Витрачання на сплату відсотків” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення сум грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним у фінансовій Читати далі …