Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авіаремотних підприємств України)

Облік та аналіз фінансових результатів

Бібліографічний опис Пархоменко Н. М. Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авіаремотних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Пархоменко Наталія Миколаївна – Київ, 2002. Читати далі …