Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету

Бібліографічний опис Сушко Н. І. Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сушко Наталія Іванівна – Київ, 2004. – 20 с. Анотація Читати далі …