Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика

Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Приходько В. С. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Приходько Володимир Сергійович – Читати далі …

Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти)

Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Буханець Дмитро Григорович Читати далі …