Аудиторський ризик в АПК

Аудиторський ризик в АПК

Бібліографічний опис Овчарик Р. Ю. Аудиторський ризик в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Овчарик Роман Юрійович – Київ, 2002. – 18 с. Анотація В дисертації Читати далі …