Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація

Оперативний економічний аналіз

Бібліографічний опис Ковальчук Т. М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ковальчук Тетяна Миколаївна – Київ, 2004. – 40 с. Анотація Читати далі …