Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Бібліографічний опис Жиайло Г. І. Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Єремян Олена Михайлівна – Київ, 2005. – Читати далі …