Методика і організація контролю в бюджетних установах

Методика і організація контролю в бюджетних установах

Бібліографічний опис Любенко А. М. Методика і організація контролю в бюджетних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Любенко Андрій Миколайович – Львів, 2002. – 19 с. Читати далі …