Методика і організація контролю в бюджетних установах

Методика і організація контролю в бюджетних установах

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Любенко А. М. Методика і організація контролю в бюджетних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Любенко Андрій Миколайович – Львів, Читати далі …