Про проект

Про проект "ОБЛІК-ПРЕС"

Вітаємо Вас на сайті “ОБЛІК-ПРЕС”!

Ідея створення інформаційного ресурсу “ОБЛІК-ПРЕС” виникла сама собою. На сьогодні у вітчизняному інформаційному просторі відсутня будь-яка систематизація наукових джерел з бухгалтерського обліку. Проблема у рівній мірі стосується пов’язаних з обліком дисциплін аудиту, аналізу, оподаткування.

Метою створення каталогу є групування наукових джерел за тематикою, за якою звичайно вивчаються дисципліни. Наприклад, – це деталізація до конкретного об’єкта обліку (основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інвестиції тощо).

Безспірно, сьогодні основним джерелом інформації є і залишиться надалі Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Але ані на сайті НБУВ, ані у більшості наукових видань інформація подібним чином не структурується.

Проблеми групування наукових джерел

Проблеми структурування за об’єктами дослідження стосуються як авторефератів дисертацій, так і наукових статей.

Так, розширений пошук на сайті НБУВ дає можливість відібрати автореферати дисертацій за нашою спеціальністю лише в цілому за кодом 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Але тут теж є проблема.

Захищені дисертації за цим кодом спеціальності з’явилися лише з 2007 року. До цього ж дисертації захищалися за кодом спеціальності 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Трансформація коду спеціальності з 08.06.04 в 08.00.09 відбулася наприкінці 2006 року. А якщо нам необхідно вибрати в базі бібліотеки автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту за період 2000 – 2006 років? Тоді нам доведеться “перелопатити” опис більше 5 тисяч авторефератів дисертацій за тематикою “Економіка. Економічні науки”. Або ж освоїти професійний пошук із застосуванням пошукових параметрів та операторів.

Стосовно авторефератів дисертацій також є зауваження. Бібліотека не викладає на сайт автореферати дисертацій, з моменту захисту яких не пройшло 5 років. Автореферати цих дисертацій у вільному доступі частково можна знайти в електронних репозитаріях ВНЗ, частково на сайтах спеціалізованих вчених рад, в яких захищалися ці дисертації. Але деякі вчені ради не зберігають на своєму сайті автореферати за весь цей п’ятирічний період, або й взагалі не завжди та не у всьому дотримуються вимог щодо публікації авторефератів.

Тематика наукових статей у більшості видань також не деталізується.

Це і є причинами створення нами спеціалізованого ресурсу “ОБЛІК-ПРЕС”.

Принципи включення джерел до нашого каталогу

Наголошуємо, що вся інформація на сайті наводиться з обов’язковим зазначенням авторства та посилань на інформаційні ресурси, в яких ця інформація знаходиться у відкритому доступі.

Якщо ж інформація не є відкритою (розповсюджується лише на платній основі), ми включаємо до каталогу бібліографічний опис матеріалу та анотацію лише в межах, необхідних для отримання розуміння тематики джерела.

ОБЛІК-ПРЕС експерти

Сподіваємося, що ресурс буде корисним широкому колу користувачів!