Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Бібліографічний опис Некрасова Л. І. Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Некрасова Наталія Ігорівна – Київ, 2002. – 20 Читати далі …