Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Бібліографічний опис Остапчук Т. П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Остапчук Тетяна Петрівна – Тернопіль, 2004. – Читати далі …