Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Остапчук Т. П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Остапчук Тетяна Петрівна Читати далі …