Облік і контроль вексельних операцій

Облік і контроль вексельних операцій

Бібліографічний опис Мошенський С. З. Облік і контроль вексельних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мошенський Сергій Захарович – Київ, 2004. – 20 с. Анотація Дисертація Читати далі …