Облік нерухомості в АПК

Облік нерухомості в АПК

Бібліографічний опис Осадча Ю. М. Облік нерухомості в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Осадча Юлія Миколаївна – Київ, 2003. – 19 с. Анотація Дисертація присвячена Читати далі …