Аналіз формування капіталу підприємства

Аналіз формування капіталу підприємства

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Ярощук О. В. Аналіз формування капіталу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ярощук Олексій Вікторович – Тернопіль, 2004. – 20 Читати далі …

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Янчев А. В. Облік та аналіз відтворення основних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Янчев Андрій Володимирович – Луганськ, 2004. Читати далі …

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Хомин П. Я. Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Хомин Петро Якимович Читати далі …

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Урбан Н. М. Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Урбан Наталія Михайлівна Читати далі …

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м’ясоконсервної промисловості)

Облік і контроль витрат в системі управління підприємством

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Тринька Л. Я. Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м’ясоконсервної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” Читати далі …

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету

Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Сушко Н. І. Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сушко Наталія Іванівна – Київ, 2004. Читати далі …

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Снігурська Л. П. Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Снігурська Людмила Петрівна – Читати далі …

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим)

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Сметанко О. В. Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський Читати далі …

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Сенів Б. Г. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сенів Богдан Читати далі …

Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)

Облік і контроль виробничих запасів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Сайко О. В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сайко Читати далі …