Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Бібліографічний опис Ірха Л. І. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ірха Людмила Іванівна – Київ, 2005. – 17 с. Читати далі …

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі

Бібліографічний опис Бєляков О. О. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бєляков Олексій Олександрович – Київ, 2004. – 22 с. Читати далі …

Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання

Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання

Бібліографічний опис Мельничук І. В. Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мельничук Ірина Володимирівна – Київ, 2002. – 21 с. Читати далі …

Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів

Бібліографічний опис Лукашова І. О. Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лукашова Інна Олександрівна – Луганськ, 2002. – 20 с. Читати далі …

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Бібліографічний опис Кузьмінський Ю. А. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кузьмінський Юрій Анатолійович – Київ, 2002. – 30 с. Читати далі …