Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Левченко О. М. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левченко Олександра Мартинівна – Київ, 2003. Читати далі …

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Крішталь Т. Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крішталь Тетяна Едуардівна – Київ, 2003. – Читати далі …

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Примостка Людмила Олександрівна – Київ, 2002. Читати далі …

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Венгренович Н. Р. Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Венгренович Наталя Романівна Читати далі …