Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування

Облік і аналіз прибутку підприємств

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Дергільова Г. С. Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Дергільова Галина Сергіївна – Харків, Читати далі …