Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності

Бібліографічний опис Нечай П. Ю. Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Нечай Павло Юлійович – Київ, 2001. – 16 с. Читати далі …