Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі цукрових заводів асоціації “Київцукор”)

Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств

Бібліографічний опис Свідерський Д. Є. Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі цукрових заводів асоціації “Київцукор”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Свідерський Дмитро Євгенович Читати далі …

Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Облік і аудит виробничих витрат

Бібліографічний опис Павликівська О. І. Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Павликівська Ольга Іванівна – Тернопіль, 2002. Читати далі …

Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві

Облік витрат та формування собівартості

Бібліографічний опис Михайлицька Н. В. Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Михайлицька Наталія Валентинівна – Київ, 2002. – 19 Читати далі …

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Бібліографічний опис Тріль С. Р. Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Тріль Світлана Романівна Читати далі …