Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Крішталь Т. Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крішталь Тетяна Едуардівна – Київ, 2003. – Читати далі …