Організація і методи управлінського обліку в рослинництві

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві

Бібліографічний опис Погребняк Н. М. Організація і методи управлінського обліку в рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Погребняк Наталія Миколаївна – Київ, 2003. – 19 с. Читати далі …

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва

Бібліографічний опис Сук П. Л. Облік витрат на виробництво продукції рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сук Петро Леонідович – Київ, 2001. – 19 с. Анотація Читати далі …