Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку

Облік і контроль лізингових процесів

Бібліографічний опис Бондар Т. А. Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бондар Тетяна Анатоліївна – Київ, 2004. Читати далі …

Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика

Бібліографічний опис Лайчук С. М. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лайчук Світлана Михайлівна – Київ, 2002. – 20 Читати далі …