Рядок 4300 “Залишок на кінець року”

Рядок 4300 "Залишок на кінець року"

Рядок 4300 “Залишок на кінець року” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4300 “Залишок на кінець року” звіту про власний капітал призначений для відображення залишку власного капіталу у розрізі його складових на кінець звітного періоду. Рядок 4300 “Залишок на кінець Читати далі …

Рядок 4295 “Разом змін у капіталі”

Рядок 4295 "Разом змін у капіталі"

Рядок 4295 “Разом змін у капіталі” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4295 “Разом змін у капіталі” звіту про власний капітал призначений для відображення підсумку змін у складі власного капіталу за звітний період. Рядок 4295 “Разом змін у капіталі” звіту Читати далі …

Рядок 4291 “Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві”

Рядок 4291 "Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві"

Рядок 4291 “Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4291 “Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу підприємства внаслідок придбання (продажу) неконтрольованої частки в Читати далі …

Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі”

Рядок 4290 "Інші зміни в капіталі"

Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок інших змін, що не відображені у рядках 4260, 4265, 4270, 4275, 4280. Читати далі …

Рядок 4280 “Зменшення номінальної вартості акцій”

Рядок 4280 "Зменшення номінальної вартості акцій"

Рядок 4280 “Зменшення номінальної вартості акцій” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4280 “Зменшення номінальної вартості акцій” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок зменшення номінальної вартості акцій. Рядок додатковий, але приймає участь у розрахунку підсумка Читати далі …

Рядок 4275 “Вилучення частки в капіталі”

Рядок 4275 "Вилучення частки в капіталі"

Рядок 4275 “Вилучення частки в капіталі” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4275 “Вилучення частки в капіталі” звіту про власний капітал призначений для відображення даних про зменшення власного капіталу внаслідок анулювання викуплених акцій (часток), тобто про вилучення капіталу власниками при Читати далі …

Рядок 4270 “Анулювання викуплених акцій (часток)”

Рядок 4270 "Анулювання викуплених акцій (часток)"

Рядок 4270 “Анулювання викуплених акцій (часток)” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4270 “Анулювання викуплених акцій (часток)” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок анулювання викуплених акцій (часток). У цьому рядку відображають: зменшення статутного капіталу на Читати далі …

Рядок 4265 “Перепродаж викуплених акцій (часток)”

Рядок 4265 "Перепродаж викуплених акцій (часток)"

Рядок 4265 “Перепродаж викуплених акцій (часток)” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4265 “Перепродаж викуплених акцій (часток)” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок перепродажу викуплених акцій (часток). У цьому рядку відображають: виручку від перепродажу викуплених Читати далі …

Рядок 4260 “Викуп акцій (часток)”

Рядок 4260 "Викуп акцій (часток)"

Рядок 4260 “Викуп акцій (часток)” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4260 “Викуп акцій (часток)” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок викупу акцій (часток), тобто фактичної собівартості викуплених власних акцій (часток). Рядок 4260 “Викуп акцій Читати далі …

Рядок 4245 “Погашення заборгованості з капіталу”

Рядок 4245 "Погашення заборгованості з капіталу"

Рядок 4245 “Погашення заборгованості з капіталу” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4245 “Погашення заборгованості з капіталу” звіту про власний капітал призначений для відображення погашеної учасниками заборгованості за внесками. Рядок 4245 “Погашення заборгованості з капіталу” звіту про власний капітал: заповнення Читати далі …