Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Бібліографічний опис Урбан Н. М. Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Урбан Наталія Михайлівна – Тернопіль, 2004. – Читати далі …

Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)

Аналіз оборотних активів підприємства

Бібліографічний опис Коновалова О. В. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коновалова Оксана Володимирівна – Київ, 2003. Читати далі …

Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис Горецька Л. Л. Активи в національних системах бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Горецька Людмила Леонідівна – Київ, 2003. – 18 с. Анотація Читати далі …