Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)

Аналіз оборотних активів підприємства

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Коновалова О. В. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коновалова Оксана Читати далі …

Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Горецька Л. Л. Активи в національних системах бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Горецька Людмила Леонідівна – Київ, 2003. Читати далі …