Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках

Облік і аналіз валютних операцій в банках

Бібліографічний опис Максименко А. В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Максименко Анна Вікторівна – Київ, 2002. – 18 Читати далі …