Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)

Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Бібліографічний опис Чередніченко Т. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Чередніченко Тетяна Володимирівна – Читати далі …