Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Канак Й. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Читати далі …

Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі)

Організація управлінського обліку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Власова О. Є. Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Власова Олена Євгенівна – Читати далі …

Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств

Управлінський облік в системі підприємств

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Нападовська Л. В. Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Нападовська Любов Василівна – Київ, 2002. Читати далі …

Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України

Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Озеран А. В. Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Озеран Алла Володимирівна – Читати далі …