Облік та аналіз відтворення основних засобів

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Янчев А. В. Облік та аналіз відтворення основних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Янчев Андрій Володимирович – Луганськ, 2004. Читати далі …

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області)

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Зюкова М. М. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Читати далі …