Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Бібліографічний опис Городянська Л. В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Городянська Лариса Володимирівна – Київ, 2005. – 19 с. Читати далі …