Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Ткаченко Н. М. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ткаченко Надія Марківна – Київ, Читати далі …