Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Бібліографічний опис Ретюнських О. Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ретюнських Олена Борисівна – Харків, 2004. – 19 Читати далі …