Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України

Бібліографічний опис Литвин Н. Б. Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Литвин Надія Богданівна – Тернопіль, 2000. – 20 Читати далі …