Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика

Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика

Бібліографічний опис Барановська Т. В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Барановська Тетяна Василівна – Київ, 2005. – 21 Читати далі …