Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств

Бібліографічний опис Королюк Т. М. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Королюк Тетяна Миколаївна – Читати далі …

Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)

Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі

Бібліографічний опис Ганусич В. О. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ганусич Читати далі …

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств

Бібліографічний опис Ващенко Л. О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ващенко Ліна Олександрівна – Київ, 2005. – 20 Читати далі …

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств

Бібліографічний опис Кручок Н. С. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кручок Наталія Степанівна – Київ, 2004. – 20 с. Анотація Читати далі …

Рядок 4300 “Залишок на кінець року”

Рядок 4300 "Залишок на кінець року"

Рядок 4300 “Залишок на кінець року” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4300 “Залишок на кінець року” звіту про власний капітал призначений для відображення залишку власного капіталу у розрізі його складових на кінець звітного періоду. Рядок 4300 “Залишок на кінець Читати далі …

Рядок 4295 “Разом змін у капіталі”

Рядок 4295 "Разом змін у капіталі"

Рядок 4295 “Разом змін у капіталі” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4295 “Разом змін у капіталі” звіту про власний капітал призначений для відображення підсумку змін у складі власного капіталу за звітний період. Рядок 4295 “Разом змін у капіталі” звіту Читати далі …

Рядок 4291 “Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві”

Рядок 4291 "Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві"

Рядок 4291 “Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4291 “Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу підприємства внаслідок придбання (продажу) неконтрольованої частки в Читати далі …

Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі”

Рядок 4290 "Інші зміни в капіталі"

Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок інших змін, що не відображені у рядках 4260, 4265, 4270, 4275, 4280. Читати далі …

Рядок 4280 “Зменшення номінальної вартості акцій”

Рядок 4280 "Зменшення номінальної вартості акцій"

Рядок 4280 “Зменшення номінальної вартості акцій” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4280 “Зменшення номінальної вартості акцій” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок зменшення номінальної вартості акцій. Рядок додатковий, але приймає участь у розрахунку підсумка Читати далі …

Рядок 4275 “Вилучення частки в капіталі”

Рядок 4275 "Вилучення частки в капіталі"

Рядок 4275 “Вилучення частки в капіталі” звіту про власний капітал: призначення Рядок 4275 “Вилучення частки в капіталі” звіту про власний капітал призначений для відображення даних про зменшення власного капіталу внаслідок анулювання викуплених акцій (часток), тобто про вилучення капіталу власниками при Читати далі …