Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Бібліографічний опис Білокінь Г. М. Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Білокінь Ганна Миколаївна – Київ, 2005. – 20 Читати далі …

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні

Бібліографічний опис Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Петрик Олена Анатоліївна – Київ, Читати далі …

Методологічні та організаційні аспекти аудиту

Методологічні та організаційні аспекти аудиту

Бібліографічний опис Дорош Н. І. Методологічні та організаційні аспекти аудиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Дорош Ніна Іванівна – Київ, 2004. – 38 с. Анотація Дисертацію Читати далі …

Аудиторський ризик в АПК

Аудиторський ризик в АПК

Бібліографічний опис Овчарик Р. Ю. Аудиторський ризик в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Овчарик Роман Юрійович – Київ, 2002. – 18 с. Анотація В дисертації Читати далі …

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Бібліографічний опис Данилюк І.В. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Данилюк Ірина Вадимівна – Тернопіль, Читати далі …