Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти

Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Петрик Читати далі …

Методологічні та організаційні аспекти аудиту

Методологічні та організаційні аспекти аудиту

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Дорош Н. І. Методологічні та організаційні аспекти аудиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Дорош Ніна Іванівна – Київ, 2004. – Читати далі …

Аудиторський ризик в АПК

Аудиторський ризик в АПК

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Овчарик Р. Ю. Аудиторський ризик в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Овчарик Роман Юрійович – Київ, 2002. – 18 Читати далі …

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Данилюк І.В. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Данилюк Читати далі …