Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика

Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Позняковська Н. М. Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Позняковська Читати далі …